ECLI:NL:GHSHE:2017:4807

Datum: 09-11-2017

Onderwerp: Buitenlandse erfrechtelijke verkrijging

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

huwelijksvermogensrecht; verdeling; uitsluitingsclausule (art. 1:94 lid 2 sub a BW) in internationaal verband; art. 1 P1 en art. 14 EVRM; Hoge Raad 17 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:276); tussentijds beroep in cassatie ECLI:NL:HR:2014:3076ECLI:NL:HR:2016:662

Ga naar uitspraak