25 augustus 2010

HA ZA 08-2678, LJN BN4965

Datum: 25-08-2010

Onderwerp(en): Certificering

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht

Wetsartikelen: Art. 2:8 BW, Art 2.15 BW

In een geschil tussen CFS en drie oud-bestuurders heeft de rechtbank vonnis gewezen. De oud-bestuurders hebben gevorderd dat besluiten van CFS tot herstructurering en herfinanciering van de onderneming zouden worden vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid (certificaten van de oud-bestuurders zouden door de herstructurering volgens hen in waarde dalen). Deze vordering is afgewezen omdat de statuten van CFS en de aanbiedingsbrieven van de certificaten duidelijk maken dat CFS aan de oud-bestuurders niet het recht heeft willen verlenen om vernietiging te vorderen van deze besluiten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: