Hoge Raad 04-04-2014

ECLI:NL:HR:2014:816

Datum: 04-04-2014

Onderwerp(en): Uitleg van de conclusie

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Octrooirecht. Vaststelling beschermingsomvang octrooi, maatstaf. Uitlegprotocol EOV. Letterlijke bewoordingen, uitvindingsgedachte, beschrijvingen, tekeningen, art. 69 lid 1 EOV. Prioriteitsdatum is peildatum voor beschermingsomvang bij inbreuk; betekenis verleningsdossier. Kennis gemiddelde vakman ten tijde van de inbreukdatum. Equivalente elementen. Kostenveroordeling, art. 1019h Rv.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: