Hoge Raad 05-06-2020

ECLI:NL:HR:2020:1017

Datum: 05-06-2020

Onderwerp(en): Crisismaatregel | meer/andere vormen verplichte zorg

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Ontvankelijkheid cassatieberoep. Mogen in machtiging voortzetting crisismaatregel andere vormen van verplichte zorg worden opgenomen dan in crisismaatregel? Voortzetting van last tot inbewaringstelling ingevolge Wet Bopz (oud); overgangsrecht, art. 15:1 lid 3 Wvggz; viel 'beperking van bewegingsvrijheid' onder de last tot inbewaringstelling?

Spreker(s)

mr-v2.-drs.-P.W.G.-de-Beer-image.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel