Hoge Raad 08-06-2018

ECLI:NL:HR:2018:854

Datum: 08-06-2018

Onderwerp(en): Artikel 69 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende interpretatief protocol, Gezichtspunten vaststellen beschermingsomvang octrooien

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Octrooirecht. Uitleg Europees octrooi. Art. 69 EOV. Uitlegprotocol. Verwijzing naar HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer/Sandoz). Opsomming toedieningsvormen in claim uitputtend? Speelt de ‘afstandsleer’ nog een rol? Uitleg grieven in appel.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp:

  • Gezichtspunten vaststellen beschermingsomvang octrooien
  • Artikel 69 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende interpretatief protocol