Hoge Raad 09-10-2020

ECLI:NL:HR:2020:1601

Datum: 09-10-2020

Onderwerp(en): Termijnen

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet zorg en dwang (Wzd). Machtiging tot voortgezet verblijf (art. 24 Wzd). Verzoek ingediend na verstrijken geldigheidsduur voorafgaande machtiging. Gevolgen voor geldigheidsduur machtiging. Ziekte van Huntington; anticipatie op vermelding als gelijkgestelde aandoening (art. 1 lid 4 Wzd) in Besluit zorg en dwang; vgl. HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1289 en ECLI:NL:HR:2020:1309 (Korsakov).

Spreker(s)

mr-v2.-drs.-P.W.G.-de-Beer-image.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: