Hoge Raad 1 april 2016

ECLI:NL:HR:2016:531

Datum: 01-04-2016

Onderwerp(en): BTW

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Onteigeningsrecht, belastingrecht. Vergoeding van proceskosten (art. 50 Ow). Komt aan onteigende partij in rekening gebrachte omzetbelasting voor vergoeding in aanmerking? Is de bijstand gebruikt voor belaste handelingen? Art. 2, 15 en 17 Wet op de omzetbelasting 1968.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: