Hoge Raad 1 augustus 2019

ECLI:NL:PHR:2019:797

Datum: 01-08-2019

Onderwerp(en): Samenwonen als waren zij gehuwd

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:159 lid 3BW, Art. 392 Rv.

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Maakt het daarvoor uit of ten voordele of ten nadele van de onderhoudsgerechtigde is afgeweken van de wettelijke maatstaven? Is art. 1:159 lid 3 BW van toepassing voor zover aan een niet-wijzigingsbeding rechtsgevolg toekomt?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: