Hoge Raad 1 augustus 2019

ECLI:NL:PHR:2019:797

Datum: 01-08-2019

Onderwerp(en): Annotatie: AG bij Hoge Raad 1 augustus 2019 | Wijziging van afspraken in een ouderschapsplan

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:159 lid 3BW, Art. 392 Rv.

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Is een niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie nietig? Maakt het daarvoor uit of ten voordele of ten nadele van de onderhoudsgerechtigde is afgeweken van de wettelijke maatstaven? Is art. 1:159 lid 3 BW van toepassing voor zover aan een niet-wijzigingsbeding rechtsgevolg toekomt?

Up-to-date blijven over Hoge Raad 1 augustus 2019

Spreker(s)

Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators

Bekijk profiel
Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: