ECLI:NL:PHR:2017:1330

Datum: 01-12-2017

Onderwerp: Proces-verbaal

Overige onderwerpen: Plicht tot verstrekken afschrift proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:248 lid 2 BW, Art. 290 lid 2 Rv., Art. 6:94 lid 2 BW, Artik. 279 lid 4 Rv.

Vindplaats: Extern

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht, procesrecht. Concurrentiebeding in overeenkomst van onderaanneming. Juiste uitlegmaatstaf toegepast? Had het hof een inhoudelijk p-v van de pleitzitting moeten afgeven?

Ga naar uitspraak