ECLI:NL:HR:2020:1910

Datum: 01-12-2020

Onderwerp: Voorwaardelijk opzet

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Opzetheling gereedschap, horecakoelkast en 3 karts, art. 416.1.a Sr. Heeft verdachte wetenschap criminele herkomst ten tijde van voorhanden krijgen van goederen? Aangezien bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte “ten tijde van voorhanden krijgen” van in bewezenverklaring genoemde goederen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, niet z.m. kan worden afgeleid uit bewijsvoering, is bestreden uitspraak ontoereikend gemotiveerd. Daarbij neemt HR in aanmerking dat ‘s hofs overweging dat “zeker op het moment dat alle goederen op zijn erf waren neergezet” verdachte wist dat goederen door misdrijf waren verkregen, mogelijkheid openlaat dat verdachte die wetenschap nog niet had op het moment dat hij goederen van eerste levering voorhanden kreeg. Volgt gedeeltelijke vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 19/03941.

Ga naar uitspraak