Hoge Raad 1 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:165

Datum: 01-02-2019

Onderwerp(en): Medische verklaring basisarts

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet Bopz. Machtiging voortgezet verblijf in inrichting voor verstandelijk gehandicapten. Geneeskundige verklaring opgesteld door arts voor verstandelijk gehandicapten. Hoofddiagnose verstandelijke beperking. Psychiatrische problematiek. Stoornis die gevaar doet veroorzaken. Deskundigheidsterrein. HR 1 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2226. HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:682.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: