Hoge Raad 1 februari 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY3129

Datum: 01-02-2013

Uitspraak naam: El Perrini

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht. Vordering tot wijziging vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling/wanprestatie/onrechtmatige daad. Art. 6:228 lid 1, onder a, BW. Inlichting die niet rechtstreeks aan dwalende partij is verstrekt of niet specifiek is verstrekt in verband met overeenkomst waarvan vernietiging wordt ingeroepen. Miskenning grenzen rechtsstrijd.

Spreker(s)

Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: