Hoge Raad 1 juni 2012

ECLI:NL:HR:2012:BU5609

Datum: 01-06-2012

Uitspraak naam: Esmilo / Mediq

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Totstandkoming samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot handel in medicijnen. Strijd met publiekrechtelijk voorschrift; art. 37c Besluit bereiding en aflevering farmaceutische producten (oud); art. 4 lid 3 Wet op de geneesmiddelenvoorziening (oud). Verboden strekking; nietigheid? Art. 3:40 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: