ECLI:NL:HR:2013:BY7845

Datum: 01-03-2013

Onderwerp: Bewijsrecht

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Vordering tot vergoeding immateriële schade, onrechtmatige kwalificatie in dagblad. Getuigenverhoor, bevoegdheid rechter te beletten dat aan vraag gevolg wordt gegeven, art. 179 lid 2 Rv. Botsing recht op journalistieke bronbescherming met recht op eerlijk proces en op bescherming persoonlijke levenssfeer. Reikwijdte art. 10 EVRM, ‘overriding requirement in the public interest’, EHRM 22 november 2012, Appl.nr. 39315/06)

Ga naar uitspraak