Hoge Raad 1 maart 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY6755

Datum: 01-03-2013

Uitspraak naam: Greenib

Onderwerp(en): Precontractuele kwesties

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Schadevergoeding na afgebroken onderhandelingen. Gerechtvaardigd vertrouwen in totstandkoming overeenkomst, onbewust verstrekken van onjuiste informatie. Stelplicht, bewijslastverdeling, tegenbewijs. Schadebeperkingsplicht, causaal verband tussen afbreken onderhandelingen en tevergeefs gemaakte kosten, gederfde winst; verwijzing naar schadestaatprocedure.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: