Hoge Raad 1 mei 2015

ECLI:NL:HR:2015:1195

Datum: 01-05-2015

Onderwerp(en): Proces-verbaal

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

WSNP. Procesrecht. Schending hoor en wederhoor? Proces-verbaal eerste aanleg waarvan schuldenaar stelt geen kennis te hebben kunnen nemen (HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5882, NJ 2012/637).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: