ECLI:NL:HR:2005:AU2239

Datum: 01-11-2005

Onderwerp: Onherstelbaar

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

’s Hofs oordeel dat art. 359a Sv niet van toepassing is omdat de vormverzuimen waarop verdachte zich heeft beroepen herstelbaar waren, is onjuist noch onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het verzuim om verdachte ex art. 151a.3 Sv schriftelijk in kennis te stellen van de uitslag van het DNA-onderzoek en hem te wijzen op de mogelijkheid om de OvJ te verzoeken een tegenonderzoek te laten uitvoeren ten gevolge heeft dat de in art. 151a.4 Sv vermelde termijn van 14 dagen niet was ingegaan en verdachte ook nog ter terechtzitting in appèl een tegenonderzoek kon verzoeken.

Ga naar uitspraak