ECLI:NL:HR:2019:1691

Datum: 01-11-2019

Onderwerp: Termijnen CM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wet Bopz. Procesrecht; wraking. Machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling (art. 27 Wet Bopz). Wrakingsverzoek tijdens mondelinge behandeling. Mag de rechter over de verzochte machtiging beslissen, terwijl nog niet is beslist op het wrakingsverzoek? In acht te nemen beslistermijn. Hoor en wederhoor.

Ga naar uitspraak