ECLI:NL:HR:2019:1459

Datum: 01-10-2019

Onderwerp: Voorwaardelijk opzet

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Opzettelijk aanwezig hebben van 4 tabletten bevattende MDMA in keukenkastje van woning waarvan verdachte hoofdbewoner was, art. 2.C Opiumwet. Moet verdachte zich in meer of mindere mate bewust zijn geweest van aanwezigheid van verdovende middelen? ’s Hofs oordeel dat verdachte verdovende middelen opzettelijk aanwezig heeft gehad is, mede gelet op ttz. gevoerd verweer, niet z.m. begrijpelijk. Hof heeft zijn oordeel dat verdachte de vereiste bewustheid had van aanwezigheid van XTC-tabletten in het keukenkastje, immers slechts erop gebaseerd “dat verdachte reeds gedurende langere tijd de hoofdbewoner van de woning was en toegang had tot alle in de woning aanwezige ruimten en plaatsen waar de verdovende middelen zijn aangetroffen”. Die motivering is niet toereikend. Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/06136 en 18/00360.

Ga naar uitspraak