ECLI:NL:HR:2019:1481

Datum: 01-10-2019

Onderwerp: Voorbereiding

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Medeplegen voorbereidingshandelingen hennepteelt door in bedrijfspand armaturen, assimilatielampen, transformatoren en koolstoffilters voorhanden te hebben, art. 11a Opiumwet. Voorhanden hebben stoffen en voorwerpen hennepkwekerij bij ontmanteling daarvan nog ‘‘bestemd tot” beroepsmatige en/of grootschalige hennepteelt? Voor bewezenverklaring van bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet is vereist dat gedragingen strekken tot voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij uiteindelijk doel ten behoeve waarvan handeling wordt verricht van belang is (vgl. ECLI:NL:HR:2018:328). Gelet daarop heeft Hof bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd, nu uit bewijsvoering o.m. blijkt dat op in bewezenverklaring vermelde pleegdatum in bedrijfspand, waar verdachte aanwezig was en in bewezenverklaring genoemde stoffen en voorwerpen zich bevonden, hennepkwekerij werd opgeruimd en pand werd schoongemaakt, terwijl Hof geen nadere vaststellingen heeft gedaan m.b.t. uiteindelijk doel van op pleegdatum voorhanden hebben van die stoffen en voorwerpen. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak