Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Multiproblematiek: psychische stoornis en psychogeriatrische aandoening (dementie). Maatstaf voor beoordeling of Wvggz, dan wel Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is. Kan machtiging worden toegewezen indien niet kan worden vastgesteld dat sprake is van verzet (art. 1:4 Wvggz)?

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel
mr.-R.B.M.-Keurentjes-image.jpg
mr. Rob Keurentjes

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, privaatrecht/strafrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: