Hoge Raad 10-07-2020

ECLI:NL:HR:2020:1271

Datum: 10-07-2020

Onderwerp(en): Samenloop WVGGZ en WZD

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht, Gezondheidsrecht

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Machtiging tot voortzetting crisismaatregel (art. 7:8 Wvggz). Multiproblematiek: psychische stoornis en psychogeriatrische aandoening (dementie). Maatstaf voor beoordeling of Wvggz, dan wel Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is. Kan machtiging worden toegewezen indien niet kan worden vastgesteld dat sprake is van verzet (art. 1:4 Wvggz)?

Spreker(s)

mr-v2.-drs.-P.W.G.-de-Beer-image.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Beijering-Beck-image.jpg
mr. A. Beijering-Beck

advocaat, Nysingh advocaten en notarissen

Bekijk profiel
mr.-G.-Kooijman-image.jpg
mr. G. Kooijman

advocaat, Nysingh advocaten en notarissen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: