Hoge Raad 10 februari 2017

ECLI:NL:HR:2017:208

Datum: 10-02-2017

Onderwerp(en): Berekening schadevergoeding, Onrechtmatige daad

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Letselschaderecht

Wetsartikelen: Art. 6:97 BW, Art. 6:97 BWA

Spreker(s)

Luuk-Reurich.jpg
mr. dr. Luuk Reurich

raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: