Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:198 Hoge Raad 10 februari 2023

ECLI:NL:HR:2023:198

Datum: 10-02-2023

Onderwerp: Kwalificeer

Overige onderwerpen: Incassobeding, Kinderopvang, Oneerlijke bedingen , Opzegging opdracht , Opzegtermijn opdracht, Prejudiciële vragen: kinderopvang

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Cassatie

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Overeenkomst tot kinderopvang. Overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW)? Beding in algemene voorwaarden met betrekking tot opzeggingstermijn en -vergoeding. Beding in algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringstermijn en -vergoeding. Strijd met art. 7:408 BW en art. 7:411 BW? Consumentenbescherming. Richtlijn 93/13/EEG (Richtlijn oneerlijke bedingen). Is een beding dat in strijd is met art. 7:408 BW of art. 7:411 BW oneerlijk? Gevolgen van buiten toepassing laten oneerlijk beding. Aanvulling overeenkomst?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)