Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:200 Hoge Raad 10 februari 2023

ECLI:NL:HR:2023:200

Datum: 10-02-2023

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Cassatie, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Verjaring. Internationaal privaatrecht. Art. 3:310a (oud) BW, vordering tot teruggave cultuurgoed ex art. 1008 Rv. Uitleg art. 7 lid 1 Richtlijn 93/7/EEG. Bekendheid van verzoekende lidstaat of van diens centrale autoriteit? Geen grief tegen impliciete conflictenrechtelijke beslissing rechtbank. Ambtshalve toepassing conflictregels buiten door grieven ontsloten gebied? Conflictregel niet van processuele openbare orde.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)