Hoge Raad 10 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:27

Datum: 10-01-2020

Onderwerp(en): Omkeringsregel

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid producent voor brand ontstaan in soldeermachine. Causaal verband; ontwerpfout; veiligheidsvoorschriften (Machinerichtlijn en ATEX-richtlijn); invloed latere wijziging machine; omkeringsregel. Begrijpelijkheid oordeel hof in licht deskundigenbericht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: