Hoge Raad 10 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:20

Datum: 10-01-2020

Onderwerp(en): Stellen en bewijzen

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 3:310 lid 1 BW, Art. 6:89 BW, Art. 24 Rv.

Verbintenissenrecht. Verjaring. Art. 3:310 lid 1 BW. Bekendheid met de schade en met de aansprakelijke persoon. Art. 24 Rv. Heeft het hof de feitelijke grondslag van het beroep op verjaring aangevuld?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: