Hoge Raad 10 januari 2020

ECLI:NL:HR:2020:28

Datum: 10-01-2020

Uitspraak naam: Deutsche Bank Nederland

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verjaring

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Verbintenissenrecht. Zorgplicht financieel dienstverlener. Aansprakelijkheid bank voor beleggingsverlies. Causaal verband (condicio sine qua non-verband en toerekeningsverband) tussen verwijt aan de bank en de schade; art. 6:98 BW. Vergelijking met HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3713 (Safe Haven) en HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3399 (Ponzi).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: