ECLI:NL:HR:2015:1875

Datum: 10-07-2015

Onderwerp: Verrekenbedingen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:141 BW, Art. 1:136 BW

Vindplaats: Extern

Personen- en familierecht. Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling verrekenbeding. Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd? Begrijpelijkheid oordeel hof gelet op getuigenverklaring.

Ga naar uitspraak