Hoge Raad 10 juli 2020

ECLI:NL:HR:2020:1243

Datum: 10-07-2020

Onderwerp(en): Partijen ECLI:NL:HR:2020:587 ECLI:NL:HR:2020:1243 ECLI:NL:HR:2012:1315

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht, Verbintenissenrecht, Insolventierecht, Cassatie, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht, Strafrecht

Faillissementsrecht; procesrecht. Vordering ingesteld door gefailleerde tijdens diens faillissement. Faillissement eindigt kort nadien. Kan verweerder na einde faillissement nog beroep doen op niet-ontvankelijkheid eiser in diens vorderingen op grond van art. 23 en 25 lid 1 Fw?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: