Hoge Raad 10 juli 2015

ECLI:NL:HR:2015:1834

Datum: 10-07-2015

Uitspraak naam: Alphens schietincident

Onderwerp(en): Bewijsbeslag art. 843a Rv.

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Kort geding. Schietincident Alphen aan den Rijn. Hebben slachtoffers en nabestaanden recht op afgifte van psychiatrisch rapport over overleden schutter, opgemaakt in opdracht van openbaar ministerie? Art. 39f lid 1 Wjsg. Is het rapport verkregen in het kader van ‘strafvorderlijk onderzoek’ (art. 1 onder b Wjsg)? Taakstelling openbaar ministerie, art. 124 RO en art. 2 EVRM (EHRM 19 oktober 2006, 56154/00, Yildirim c.s./Turkije; EHRM 26 mei 2009, 75535/01, Esat Bayram/Turkije). Art. 843a Rv: is voor exhibitieplicht een rechtsbetrekking vereist met degene tegen wie de vordering is gericht?

Spreker(s)

mr-v3.dr.-J.C.E.-Ackermans-Wijn-image.jpg
mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

raadsheer team familie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-P.-de-Bruin-image.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-L.M.-Coenraad-image.jpg
prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
H.-Oude-Elferink-image.jpg
H. Oude Elferink

Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: