Kort geding. Schietincident Alphen aan den Rijn. Hebben slachtoffers en nabestaanden recht op afgifte van psychiatrisch rapport over overleden schutter, opgemaakt in opdracht van openbaar ministerie? Art. 39f lid 1 Wjsg. Is het rapport verkregen in het kader van ‘strafvorderlijk onderzoek’ (art. 1 onder b Wjsg)? Taakstelling openbaar ministerie, art. 124 RO en art. 2 EVRM (EHRM 19 oktober 2006, 56154/00, Yildirim c.s./Turkije; EHRM 26 mei 2009, 75535/01, Esat Bayram/Turkije). Art. 843a Rv: is voor exhibitieplicht een rechtsbetrekking vereist met degene tegen wie de vordering is gericht?

Spreker(s)

mr.-dr.Hanneke-Ackermans.jpg
mr. dr. Hanneke Ackermans

senior raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-Lieke-Coenraad.jpg
prof. mr. dr. Lieke Coenraad

rechter Rechtbank Rotterdam, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Bekijk profiel
H.-Oude-Elferink-image.jpg
H. Oude Elferink

Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: