Hoge Raad 10 juni 2014

ECLI:NL:HR:2014:1354

Datum: 10-06-2014

Onderwerp(en): Bewijsminimum | opgepast en seksboekjes

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Wetsartikelen: Art. 342 Sv.

Ontucht, art 247 en art. 248.2 Sr. Klacht m.b.t. het bewijsminimum van art. 342.2 Sv. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM2452. In het onderhavige geval kan niet worden gezegd dat de tot het bewijs gebezigde verklaringen van aangeefster onvoldoende steun vinden in het overige gebezigde bewijsmateriaal, in het bijzonder gelet op de verklaring van verdachte over het oppassen.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel