Hoge Raad 10 juni 2016

ECLI:NL:HR:2016:1136

Datum: 10-06-2016

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 150 Rv., Art. 81 lid 1 RO, Art. 6:228 lid 1 BW

Contractenrecht, huwelijksvermogensrecht. Bij overeenkomst ter gelegenheid van echtscheiding afgeweken van huwelijkse voorwaarden m.b.t. verevening pensioenrechten. Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW). Kenbaarheidsvereiste. Stelplicht en bewijslast.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: