Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2015:542 Hoge Raad 10 maart 2015

ECLI:NL:HR:2015:542

Datum: 10-03-2015

Onderwerp: vormverzuimverweren

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Vormverzuim. Art. 359a Sv. Het Hof heeft het verweer dat het aantreffen door de politie van de hoeveelheid vuurwerk “op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering [dient] te worden uitgesloten” ontoereikend gemotiveerd verworpen, aangezien de bevoegdheid van de verbalisanten tot nader onderzoek dat heeft geleid tot het aantreffen van het vuurwerk niet kan worden gebaseerd op de aan de verbalisanten in art. 141 Sv opgedragen algemene taak tot opsporing van strafbare feiten. Het slagen van het middel behoeft evenwel niet tot cassatie te leiden. Nu het gevoerde verweer slechts inhoudt dat sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv en dat zulks tot bewijsuitsluiting moet leiden, maar over het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het verzuim en het daardoor veroorzaakte nadeel niets is aangevoerd, had het Hof reeds op die grond niets anders kunnen doen dan het verweer verwerpen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker