ECLI:NL:HR:2020:1757

Datum: 10-11-2020

Onderwerp: Wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Openlijke geweldpleging door ’s nachts in uitgaansgebied in Terneuzen tegen 2 politieagenten te schreeuwen en tegen fiets van één van hen te trappen, art. 141.1 Sr. Levert bedreigen met geweld openlijke geweldpleging tegen personen op? Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte op verbalisant afrende, schreeuwde dat deze weg moest gaan en trapte tegen fiets van verbalisant, terwijl deze de fiets voor zich hield. Ook mededader pakte fiets vast, duwde en trapte ertegen, waarbij verbalisanten achter hun fietsen werden klemgezet door verdachte en zijn mededader, van wie één slaande bewegingen maakte in de richting van andere verbalisant en pogingen deed om bij haar te komen. Hof heeft verder vastgesteld dat verdachte en zijn mededader zeer boos en agressief schreeuwden tegen verbalisanten, wild met de armen zwaaiden, zich breed maakten en met gebalde vuisten stonden. ‘s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat sprake is van openlijk “geweld” tegen personen a.b.i. art. 141.1. Sr, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Ga naar uitspraak