Hoge Raad 10 oktober 2014

ECLI:NL:HR:2014:2932

Datum: 10-10-2014

Onderwerp(en): Schenking van niet bewilligde certificaten door erflater aan echtgenote en kinderen.

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Ondernemingsrecht, Financieel recht

Wetsartikelen: Art. 2:8 BW

Faillissement. Bestuurdersaansprakelijkheid. Gestelde grondslag van vordering niet behandeld. Beoordeling onbehoorlijke taakvervulling. Boekhoudplicht art. 2:10 lid 1 BW; maatstaf; HR 11 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0994, NJ 1993/713 (Brens q.q./Sarper). Elementen die van belang kunnen zijn bij beantwoording vraag of boekhouding voldoet aan daaraan te stellen eisen.