Slagende bewijsklacht diefstal met geweld. De bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat de diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld kan niet z.m. worden afgeleid uit de gebezigde b.m. HR spreekt om doelmatigheidsredenen de verdachte vrij t.z.v. dit onderdeel van de tll. De aard en ernst van al hetgeen voor het overige ten laste van verdachte is bewezenverklaard wordt daardoor niet aangetast.

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: