Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Gelderland 7 februari 2024 Hoge Raad 2 februari 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 februari 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2014:902 Hoge Raad 11 april 2014

ECLI:NL:HR:2014:902

Datum: 11-04-2014

Onderwerp: Hoor en wederhoor

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Wijzigingsverzoek kinderalimentatie. Onjuiste adressering van door hof verstuurde oproepingsbrieven. Niet-verschenen belanghebbende in verzoekschriftprocedure, oproeping bij aangetekende brief, art. 272 in verbinding met 362 Rv. (HR 21 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3086, NJ 2011/492).

Ga naar uitspraak