Hoge Raad 11 december 2015

ECLI:NL:HR:2015:3568

Datum: 11-12-2015

Onderwerp(en): Nietigheden

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Wet arbeid vreemdelingen. Bestuurlijke boeten opgelegd ter zake van illegale tewerkstelling. Is verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot bestuurlijke boeten nietig? Art. 3:40 BW.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: