Hoge Raad 11 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019: 4

Datum: 11-01-2019

Onderwerp(en): Stelplicht en bewijslastverdeling

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 21 Rv., Art. 4.14, Art. 6:267 lid 2 BW, Art. 7:764 BW, Art. 194 lid 5

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: