Hoge Raad 11 juli 2008

ECLI:NL:HR:2008:BD1902

Datum: 11-07-2008

Onderwerp(en): Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 14, Art. 243 Rv., Art. 1614x (oude) BW

Arubaanse zaak. Procesrecht; geschil over begroting van door een werknemer als gevolg van een hem overkomen arbeidsongeval geleden schade; vrijheid van de feitenrechter om al dan niet een deskundigenonderzoek te gelasten; gelet op het verloop van het processueel debat ten onrechte door de appelrechter buiten beschouwing laten van een rapport als in een te laat stadium van de procedure overgelegd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: