ECLI:NL:HR:2008:BC8421

Datum: 11-07-2008

Onderwerp: De toelichtingsplicht van art. 22 Rv.

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Kort geding; onrechtmatige overheidsdaad (Telegraaf-zaak); journalistieke bronbescherming; gebruik van bijzondere opsporingsbevoegheden ten opzichte van journalisten door de AIVD; in de WIV 2002 neergelegde geheimhoudingsplicht; weigering procespartij om inlichtingen te verstrekken; vertrouwelijke kennisneming van stukken door de rechter; in art. 8 lid 2 en 10 lid 2 EVRM genoemde uitzonderingen.

Ga naar uitspraak