Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 6 maart 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2008:BD1843 Hoge Raad 11 juli 2008

ECLI:NL:HR:2008:BD1843

Datum: 11-07-2008

Onderwerp: Aanvaardbaarheidstoets

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Familierecht. Alimentatie tussen gewezen echtelieden; bij draagkrachtberekening ten onrechte geen rekening gehouden met door de alimentatieplichtige na de echtscheiding aangegane lening, die niet is aangegaan om huwelijkse schulden af te lossen; voor het in aanmerking nemen van een schuld bij de bepaling van de draagkracht is niet vereist dat op deze schuld wordt afgelost.

Ga naar uitspraak