Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2008:BD1394 Hoge Raad 11 juli 2008

ECLI:NL:HR:2008:BD1394

Datum: 11-07-2008

Uitspraak naam: Lommerse / Atria

Onderwerp: Art. 6:233 sub a BW

Overige onderwerpen: Verklaringsfictie, Verklaringsficties

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht, Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verbintenissenrecht. Algemene voorwaarden; toepasselijkheid; partiële vernietiging, betwisting terhandstelling voor of bij het sluiten van de overeenkomst, bewijslast; ten onrechte gepasseerd tegenbewijsaanbod. Procesrecht; cassatie, bij afzien van schriftelijke toelichting onder verwijzing naar toelichting cassatiedagvaarding vervalt niet het recht op repliek, aan repliek te stellen eisen.

Ga naar uitspraak