Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2014:3142 Hoge Raad 11 november 2014

ECLI:NL:HR:2014:3142

Datum: 11-11-2014

Onderwerp: Bewijsuitsluiting

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Vervolg op ECLI:NL:HR:2012:BV7438. Verwerken van uit ANPR verkregen gegevens. Geen vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv. I.c. heeft het Hof vastgesteld dat de politie IJsselland, i.v.m. een onderzoek naar autodiefstallen, de kentekengegevens van twee voertuigen die mogelijk bij die diefstallen betrokken waren, handmatig heeft vergeleken met kentekens die waren verkregen d.m.v. ANPR, zijnde een systeem waarin kentekens van voertuigen die een camera passeren, worden gescand en opgeslagen. In een project van de politie IJsselland dat tot doel had “de bestrijding van criminaliteit en het monitoren van de bewegingen van criminelen”, was bepaald dat gegevens die via ANPR waren verkregen, maximaal zeven dagen mochten worden bewaard.Genoemde handmatige vergelijking vond plaats in het kader van dit project en binnen deze periode van zeven dagen. Geconstateerd is dat de kentekens van voormelde twee voertuigen “op zekere momenten het scanpunt zijn gepasseerd”. Een van de kentekens stond op naam van verdachte, het andere op naam van de vriendin van medeverdachte. Deze gegevens zijn voor het bewijs gebruikt.Het Hof heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv op de grond dat, zo met het verwerken binnen zeven dagen van uit ANPR verkregen gegevens voor het achterhalen van verkeersbewegingen van twee specifieke voertuigen al een inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van verdachte, dit niet méér dan een beperkte inbreuk is geweest en de opsporingsambtenaren tot het verwerken van die gegevens bevoegd waren o.g.v. art. 1.1, 3.1 en 8.1 Wet politiegegevens. De opvatting dat de door het Hof genoemde bepalingen van de Wet politiegegevens geen grondslag bieden voor dit verwerken van uit ANPR verkregen gegevens is onjuist.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker