Hoge Raad 11 november 2022

ECLI:NL:HR:2022:1599

Datum: 11-11-2022

Onderwerp(en): Bekendheid wederpartij staat in de weg aan vernietiging algemene voorwaarden.

Procesrecht. Overeenkomstenrecht. Devolutieve werking hoger beroep. Algemene voorwaarden. Art. 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW. 'Bekendheidsuitzondering' (HR 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2977); toedoen gebruiker vereist voor bekendheid met voorwaarden?

AvdR-TV (2)