Hoge Raad 11 oktober 2013

ECLI:NL:HR:2013:CA3765

Datum: 11-10-2013

Onderwerp(en): Informatieverstrekking bij renteswap

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Transport- en handelsrecht, Verzekeringsrecht, Vastgoedrecht

Dwaling. Staat vernietiging overeenkomst in de weg aan schadeplichtigheid wegens schending contractueel beding? Specifieke rechtsgrond vereist?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: