Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1259 Hoge Raad 11 oktober 2022

ECLI:NL:HR:2022:1259

Datum: 11-10-2022

Onderwerp: Hoge Raad 11 oktober 2022| Ondervragingsrecht

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlDiefstal, art. 310 Sr. Afwijzing van ttz. in hoger beroep gedaan verzoek tot horen van getuige op de grond dat hof horen van getuige niet noodzakelijk acht. Gebruik van getuigenverklaringen voor bewijs. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk proces? ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van getuige, waaraan door verdediging o.m. ten grondslag is gelegd dat eerder afgelegde verklaringen van die getuige een belastende strekking hebben, is niet z.m. begrijpelijk. HR neemt daarbij in aanmerking dat Rb en hof de bewezenverklaring hebben aangenomen mede op grond van die door verdachte betwiste verklaringen van getuige zonder dat verdediging deze getuige heeft kunnen ondervragen, terwijl hof niet ervan blijk heeft gegeven te hebben nagegaan of procedure in haar geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces (vgl. ECLI:NL:HR:2021:576).
Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Linda Kesteloo

docent Vrije Universiteit Amsterdam