Hoge Raad 11 september 2020

ECLI:NL:HR:2020:1413

Datum: 11-09-2020

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 11 september 2020 | Toerekening van wetenschap en verjaring

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Cassatie, Burgerlijk procesrecht

Onrechtmatige daad, verjaring. Aanvang verjaringstermijn (art. 3:310 lid 1 BW). Geldt wetenschap van bestuurder van benadeelde rechtspersoon ten aanzien van de onrechtmatige daad van een derde als wetenschap van de rechtspersoon? Belangenverstrengeling van bestuurder. Verlengingsgrond voor verjaring tussen rechtspersonen en hun bestuurders (art. 3:320 en 3:321 lid 1, onder d, BW).

Up-to-date blijven over Hoge Raad 11 september 2020

AvdR-Podcasts (1)

Spreker(s)

Menno-Bruning.jpg
mr. Menno Bruning

advocaat en partner Lawyers' Specialist, advocaat Hoge Raad

Bekijk profiel
Derk-Rijpma.jpg
mr. Derk Rijpma

advocaat Rijpma Cassatie & Litigation, advocaat bij de Hoge Raad

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent ondernemingsrecht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI), Universiteit Maastricht

Bekijk profiel