Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:565 Hoge Raad 12 april 2019

ECLI:NL:HR:2019:565

Datum: 12-04-2019

Uitspraak naam: Ecuador/Chevron II

Onderwerp: Rrechten van derden

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Extern


Procesrecht. Vordering tot vernietiging van arbitrale vonnissen waarin voorlopige voorzieningen zijn gelast. Staat rechtsmiddel van vernietiging open? Is sprake van strijd met openbare orde (art. 1065 lid 1, onder e, Rv) op de grond dat derden die geen partij zijn bij de arbitrage een rechterlijke uitspraak in Ecuador niet binnen een redelijke termijn ten uitvoer kunnen leggen?

Ga naar uitspraak