Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:583 Hoge Raad 12 april 2024

ECLI:NL:HR:2024:583

Datum: 12-04-2024

Onderwerp: Betwistingsprocedure

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Caribische zaak. Beslagrecht. Executoriaal derdenbeslag op roerende zaken. Strekking van betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv BES). Treft beslag ook roerende zaken van geëxecuteerde die onder derde berusten anders dan uit hoofde van rechtsverhouding tussen derde en geëxecuteerde (art. 475 lid 1 Rv BES en art. 476a lid 2 Rv BES)?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam